Article

Zhi zai zhong guo ren de jia she si wei zhong de jue se

Jean-François Bonnefon, Ci-Ping Deng, and Jiekai Zhang

Published in

Acta Psychologica Sinica, vol. 43, 2011, pp. 1–10